1928 Powstanie Łomżyńskiego Klubu Sportowego

16 kwietnia 1928 roku odbyło się zebranie organizacyjne powołujące Łomżyński Klub Sportowy. Jeszcze w tym samym miesiącu ŁKS rozegrał pierwszy mecz koszykówki z drużyną 33 pułku piechoty, zakończony wynikiem 14:12.

***
Pierwsza drużyna piłki nożnej „Piechur” powstała jeszcze w 1918 r. w 33 pułku piechoty. W 1925 r. drużyna występowała w rozgrywkach jako „33 pp”, zaś od 1936 r. przyjęła nazwę „Wojskowy Klub Sportowy”. Drużyny piłkarskie istniały również w szkołach średnich. Były nimi Uczniowski KS przy Gimnazjum im. P. Skargi, Żydowski Uczniowski KS przy Gimnazjum Goldlusta, drużyna Szkoły Mierniczej, drużyna Gimnazjum im. T. Kościuszki nosząca nazwę „Skrzacy” oraz „Błyskanka” czy „Gwiazda”. Najsilniejszą drużyną w latach dwudziestych była drużyna „Strzelec” Łomża. W 1927 r. pojawił się nowy zespół piłkarski „Łomżynianka”.
Od 1928 r. aż do wybuchu II wojny światowej dominującą rolę w mieście i regionie odgrywał „Łomżyński Klub Sportowy”. Celem nowo powstałego wówczas klubu miała być praca nad podniesieniem poziomu sportu w Łomży i skupienie ,,[…] około siebie dotychczas luzem chodzących sportowców”. Latem w ŁKS uprawiano piłkę nożna, lekkoatletykę, pływanie, gry zespołowe (siatkówka, koszykówka), ping-pong, strzelanie, zimą zaś boks i gimnastykę. Klub liczył średnio ponad 100 członków. Posiadał najsilniejszą w Łomży sekcję lekkoatletyczną, zaś sekcja kobieca mogła poszczycić się rewelacyjnymi wynikami, „które stanowią tabelę 10-ciu najlepszych rezultatów w całej Polsce
W 1932 r. najsilniejszą drużyną piłki nożnej dysponował właśnie ŁKS, na drugim miejscu stawiano drużynę 33 pp, następnie „Zorzę” z Łomżycy, żydowską drużynę „Makabi”, robotniczą „Gwiazdę”, zaś poczet istniejących wówczas drużyn zamykała „Makabi” z Łomżycy. Rozgrywane mecze wywołały nie zawsze pozytywne emocje. Zdarzały się niewybredne okrzyki widzów w stosunku do grających piłkarzy, ale też kłótnie piłkarzy z sędziami prowadzącymi mecze. W połowie lat trzydziestych do łomżyńskich drużyn piłkarskich dołączyły: wojskowa drużyna 18 kompanii telegraficznej i żydowska drużyna „Hapoel”.
***

Tomasz Dudziński, Łomża w okresie II RP (1918–1939)