1966 Obchody 1000-lecia Chrztu Polski

Obchody milenijne w Łomży odbyły się w dniach 6-7 sierpnia 1966 r. Na diecezjalne uroczystości przybyło do miasta wraz z Prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim 42 biskupów oraz 107 księży diecezjalnych.

***
Rok 1966 r. zdominowały w województwie białostockim uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski. W związku z nimi kurie realizowały wytyczne episkopatu, a biskupi wzmogli swoją działalność. W celu storpedowania, a przynajmniej ograniczenia zasięgu uroczystości kościelnych już 17 kwietnia 1966 r. wielkim wiecem w Białymstoku rozpoczęła się jedna z czterech organizowanych w kraju Sztafet Tysiąclecia. Miejscowościami etapowymi na terenie województwa były: Sokoły, Wysokie Mazowieckie, Zambrów i Łomża .
Pod koniec lipca w skład sztabu kierującego działaniami MO i SB podczas obchodów kościelnych w Łomży wchodzili m.in.: kierownik ppłk Jerzy Zaremba (zastępca komendanta wojewódzkiego MO), mjr Bolesław Kustra (naczelnik Wydziału Prewencji Ogólnej), mjr Józef Bolek (naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego), mjr Marcin Danielczak (naczelnik Wydziału Służby Kryminalnej), ppłk Jan Giczan dowódca Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) i ppłk Edward Mikulski kierownik Inspektoratu Specjalnego. Opracowany przez nich plan „zabezpieczenia” obchodów przewidywał m.in. wykorzystanie do tego celu na terenie miasta 30 członków ORMO i 200 osób tzw. „aktywu politycznego” . W akcji tej planowano wykorzystanie łącznie 780 funkcjonariuszy mundurowych, dla których jako punkt żywienia wyznaczono Internat Technikum Weterynaryjnego przy ul. Stacha Konwy. Natomiast jednostki ZOMO miały być rozmieszczone w: Szkole Podstawowej w Piątnicy, Internacie wspomnianego wcześniej technikum, Szkole Podstawowej w Jeziorku i w Konarzycach. Na siedzibę sztabu wyznaczono Internat Liceum Ogólnokształcącego w Łomży przy ul. Zjazd, a dla funkcjonariuszy SB Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 1 .

Do Łomży w ramach wędrówki episkopatu szlakiem milenijnym na uroczystości diecezjalne przybyło wraz z kardynałem Wyszyńskim 42 biskupów (siedemnastu ordynariuszy i 25 sufraganów) oraz 107 księży diecezjalnych. Biskupi wygłosili w ich trakcie dwanaście kazań, w tym dziewięć w Łomży i trzy w diecezji. Spośród nich w materiałach władz komunistycznych skrytykowano szczególnie wystąpienia kardynała Wyszyńskiego i abp. Bolesława Kominka . Frekwencja na uroczystościach milenijnych w Łomży wyniosła dwadzieścia tys. wiernych (zdaniem władz około pięć tys.) 6 sierpnia i około dwunastu tys. w dniu następnym. Przeważającą większość uczestników stanowiła ludność wiejska, nieliczną zaś miejska i młodzież, odciągnięta w większości przez przygotowany bogaty program imprez w Łomży i okolicach . W materiałach KW PZPR w Białymstoku zaznaczono także, że dzięki stanowisku władz uroczystości te odbyły się bez kopii obrazu MB.