1975 Łomża stolicą województwa łomżyńskiego

Z dniem 1 czerwca 1975 utworzono województwo łomżyńskie. Administracyjny awans, skutkował w następnych latach rozwojem miasta – instytucjonalnym, gospodarczym, demograficznym. Do czasu likwidacji województwa w 1999 roku Łomża odgrywała również znaczącą rolę w regionie.

Jak podaje Wikipedia, z dniem 1 czerwca 1975 r. zlikwidowano 314 powiatów, a w miejsce 17 województw i 5 miast wydzielonych   ( Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław i Poznań) wprowadzono nowy podział na 49 województw. Charakterystyczne dla podziału administracyjnego powstałego w efekcie reformy było to, iż tylko nieliczne województwa miały więcej niż 1 milion mieszkańców oraz fakt, że stolicami nowych województw zostały w wielu przypadkach średnie bądź małe prowincjonalne miasta. 12 stolic liczyło poniżej 40.000 mieszkańców, w tym 8 poniżej 30.000. Najmniejsze miasto wojewódzkie, Sieradz, liczyło zaledwie 20.934 mieszkańców. Pięć miast nie było nawet największymi w województwie: Sieradz (względem prawie dwukrotnie większej Zduńskiej Woli), Tarnobrzeg (względem większej o 13.000 Stalowej Woli), Skierniewice (względem większego o 8.000 Żyrardowa) czy Suwałki   (względem Ełku). Oficjalnym celem reformy było dostosowanie podziału administracyjnego do potrzeb przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, lepsze zaspokajanie rosnących potrzeb społeczeństwa oraz usprawnienie zarządzania gospodarką narodową oraz funkcjonowania organów władzy i administracji państwowej. Rzeczywistym powodem mogła jednak być obawa władz centralnych w Warszawie przed rosnącymi w siłę ekonomiczną i administracyjną dotychczasowymi województwami, co z kolei mogłoby mieć wpływ na ich usamodzielnianie się względem centrali.
Łomża liczyła wówczas niespełna 28 tysięcy mieszkańców (64,5 tys., kiedy województwo było likwidowane w 1998 roku), całe województwo – ponad 320 tys. (350 tys. w 1998 roku). Zajmowało nieco ponad 2 procent powierzchni kraju, a tworzyło je 11 miast (łącznie z Łomżą) i 46 gmin (miejskich, miejsko – wiejskich i wiejskich). Pierwszym wojewodą został Jerzy Ziętara. Po nim funkcję tę sprawowali Marek Strzaliński, Franciszek Adamiak, Jerzy Brzeziński, Mieczysław Bagiński i Sławomir Zgrzywa.