1991 Wizyta Papieża Polaka Jana Pawła II w Łomży

Podczas dwudniowej wizyty (4-5 czerwca 1991 roku) Jan Paweł II spotkał się z wiernymi na placu przy budowanym wówczas Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz z pielgrzymami litewskimi w łomżyńskiej katedrze. Ojciec Święty dokonał też koronacji cudownego obrazu Matki Pięknej Miłości z łomżyńskiej katedry oraz poświęcił gmach Wyższego Seminarium Duchownego.

<Papież przybył do swej Ojczyzny, w czasie, kiedy toczyła się ostra dyskusja o miejsce Kościoła w demokratycznym państwie. Polaków podzieliła ustawa antyaborcyjna, nauka religii w szkołach. Poza tym zarzucano Kościołowi, iż miesza się do polityki. Jan Paweł II przybył zatem do Polski, aby pomóc swoim rodakom żyć i korzystać z otrzymanej wolności. W przemówieniu powitalnym papież nawiązując do słów wypowiedzianych podczas pierwszej pielgrzymki na placu Zwycięstwa w Warszawie, mówił: „Dziś powtarzam to wołanie u początku nowego okresu dziejów Polski: ‘Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi ziemię’. Niech odnowi! Bardzo potrzebuje odnowy ta ziemia: odnowy w mocy Ducha Prawdy, albowiem ‘Duch sam  przychodzi z pomocą naszej słabości’ (Rz 8,26)”. Główną treścią papieskich przemówień było Dziesięć Przykazań, które powinny być fundamentem naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. W papieskich przemówieniach pojawił się ton zatroskanego, niezadowolonego ojca, który karcił swoje dzieci>.
Źródło:janpawel2.pl
„Jako mieszkańcy ziemi łomżyńskiej, możemy w tym szczególnym dniu przywołać osobiste wspomnienie jego Wielkiej Postaci z pielgrzymki, którą ten Święty Człowiek w sposób szczególny naznaczył miasto Łomżę. 4. czerwiec 1991r do końca życia pozostanie w pamięci dla witających Papieża mieszkańców i gości ziemi łomżyńskiej. W pierwszym dniu swojej dwudniowej pielgrzymki Jan Paweł II celebrował przed powstającym Sanktuarium p.w. Miłosierdzia Bożego uroczystą mszę świętą.
„Ubi Petrus – ibi Christus!Gdzie Piotr – tam Chrystus!” Te powitalne słowa ówczesnego Pasterza diecezji łomżyńskiej rozbrzmiały na początku uroczystej powitalnej mszy świętej. Msza polowa, w której obok mieszkańców Łomży, tłumnie uczestniczyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele wspólnoty litewskiej z terenów dawnej Diecezji Sejneńskiej i Augustowskiej, była dla Ojca Świętego również okazją do przypomnienia obecnym okoliczności swojej pierwszej bytności w Łomży.
„ … Ale ponadto odtwarza się w mojej pamięci łomżyńska stacja Tysiąclecia Chrztu Polski w Łomży w roku 1966. Wciąż mam przed oczyma postać kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski – wciąż jakbym słyszał słowa prymasowskiej homilii, w której nawiązywał do „Chłopów” Reymonta, aby dotknąć wielkiego sekretu chłopskiej duszy: umiłowania ziemi.” – przypomniał wówczas zebranym w swojej homilii Ojciec Święty.
Jan Paweł II ukoronował rankiem 5. czerwca 1991r słynący łaskami obraz Matki Boskiej Pięknej Miłości z łomżyńskiej kaplicy katedralnej. Poświęcił również Dom Księży Emerytów i gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Szczególny wymiar duchowy i pożegnalny miało także poranne spotkanie w katedrze łomżyńskiej Ojca Świętego z przedstawicielami Polonii litewskiej”.
Fragmenty wspomnień umieszczonych na portalu historialomzy.pl.
Wizyta papieża Jana Pawła II w Łomży miała przede wszystkim wymiar duchowy. Pozostało jednak po niej także wiele śladów materialnych: polowy ołtarz przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, pomniki i pamiątkowe tablice, ale również kilka dwupasmowych ulic czy dworzec autobusowy.