Cabert Edmund

Edmund Cabert urodził się w 1851 roku. Uczył się w Warszawie, w Szkole Głównej. Już jako dorosły człowiek przeprowadził się do Łomży i poświęcił się pracy na rzecz miasta. W czynnym sposób wykorzystywał wiedzę zdobytą na studiach – był członkiem wielu stowarzyszeń, a w niektórych przypadkach należał nawet do komitetu założycielskiego. Przyczynił się więc do powstania Towarzystwa Dobroczynności, Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Łomżyńskich (pełnił w niej funkcję kasjera), Stowarzyszenia Spożywców (był członkiem Komisji Rewizyjnej) oraz Kasy Pogrzebowej (był prezesem Zarządu). Uczestniczył również w pracach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.  Nie wszystkie jego zainteresowania były oczywiście czysto ekonomiczne. Od samego początku jego istnienia, należał do łomżyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1909r. został w nim kierownikiem sekcji muzealnej. W 1917 r. został jednym z członków Komitetu Obchodów setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Jak większość elity ówczesnej Łomży, aktywnie uczestniczył również w pracach teatru amatorskiego.