Multimedia

  1. Strona główna
  2. /
  3. Multimedia

Właścicielem znaków jest Urząd Miejski w Łomży. Każdorazowe użycie logotypów winno być konsultowane z Wydziałem Komunikacji Medialnej i Promocji UM. Używanie znaku  promocyjnego Miasta Łomża oraz znaku promocyjnego jubileuszu 600-lecia nadania Łomży praw miejskich w formie logo ustala Zarządzenie nr 100/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie znaków promocyjnych Miasta Łomża oraz zasad ich stosowania i wykorzystania.

Maila z projektem prezentującym sposób użycia znaków w celu uzyskania akceptacji należy przesłać na adres: k.krzykowska@um.lomza.pl lub m.kraszewska@um.lomza.pl.

Załącznik nr 1   Zarządzenie nr 100