1 stycznia

Rok

1826 – na terenie Łomży i okolicznych miasteczek zaczynają funkcjonować samodzielne Okręgi Bożnicze

1866 – Klemens Szczawiński zastał mianowany na  urząd prezydenta Łomży

1916 – uformował się  Magistrat i Rada Miasta Łomży

—  Polska Macierz Szkolna założyła w Łomży Seminarium Nauczycielskie

  1. Henryka Sienkiewicza dla młodzieży męskiej

1922 — otwarto bezpłatne ambulatorium przy szpitalu św. Wojciecha

1925 – ukazał się „Okólnik” pismo Związku Stowarzyszeń Młodzieży w Łomży

1952 – rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Łomży

1958 – rozpoczęła działalność Spółdzielnia „Miś”

1972 – z obszaru miasta Łomży wyłączono tereny zajęte przez wsie Stara Łomża i Zawady Przemieście

— ojciec Gerard został mianowany proboszczem parafii utworzonej  przy kościele Ojców Kapucynów

1973 – powstały w Łomży 107 Okręgowe Warsztaty Remontu Konserwacyjnego Pojazdów Kołowych

1979 – w skład Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego wszedł browar jako filia Białostockich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych

1981 – powołano Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Łomży

1982 – utworzona została parafia pod wezwaniem św. Brunona z Kwerfurtu

1984 – powstało Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

1995 – rozpoczął funkcjonowanie Łomżyński Park Krajoznawczy Doliny Narwi

1999 – Łomża została powiatem grodzkim w województwie podlaskim

 

Jerzy Jastrzębski

 

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Wykorzystanie materiałów do innych publikacji lub stron internetowych wyłącznie za zgodą autora