Komorowski Jan

Komorowski Jan, ks., proboszcz łomżyński –  syn Mikołaja i wnuk zapewne także Mikołaja – sędziego ziemskiego ciechanowskiego, student Uniwersytetu Krakowskiego (1569 r.). Prepozytem łomżyńskim został zapewne po ustąpieniu Franciszka Krasińskiego w 1572 r.; zachowały się o nim dwie wzmianki; pierwsza z 1573 r., kiedy to prezentował na mansjonarię łomżyńską Marcina z Lubotynia, druga – o jego śmierci z 18 sierpnia 1582 r.