Kondracki Ignacy Franciszek

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Kondracki Ignacy Franciszek

Kondracki Ignacy Franciszek (1962 – 2015), dyrektor  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie pod Łomżą. Urodził się 24 listopada 1962 r. w Łosicach. W 1987 r. ukończył wydział mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych Politechniki Białostockiej. Jako magister inżynier rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela mechanizacji w szkołach rolniczych w Marianowie. Po studiach podyplomowych w 1994 r. zaczął uczyć również informatyki. W 1996 r. został wicedyrektorem Zespołu Szkół CKR w Marianowie, natomiast dyrektorem ZS CKR – w 2010 roku. W 2013 r. został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W roku 2014 został powołany do składu Rady Programowej przy Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej jako organie opiniodawczym dyrektora KCER. W 2015 r. otrzymał powołanie na dyrektora Zespołu Szkół CKR w Marianowie na kolejną kadencję.  Niestety, choroba nowotworowa uniemożliwiła kontynuację kolejnych zamierzeń. Zmarł 1 listopada 2015 r. w warszawskim szpitalu. Spoczął 5 listopada na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej w Łomży.