Pieńkowski Kazimierz

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Pieńkowski Kazimierz

Pieńkowski Kazimierz, prof. dr hab. – współtwórca i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Urodził się 3 września 1935 r. w Mściwujach. Szkołę Podstawową w Małym Płocku ukończył w 1948 r. Następnie 3-letnie Liceum Przemysłu drzewnego w Łomży, Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Łomży. Studia zaoczne na Politechnice Warszawskiej uwieńczone dyplomem magistra inżyniera instalacji i urządzeń sanitarnych. Wykładowca geometrii wykreślnej  oraz mechaniki cieczy i gazów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku. W listopadzie 1969 obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej politechniki Warszawskiej. W latach 1974-2006 – wykładowca, docent i profesor na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 30 listopada 1976 obrona pracy habilitacyjnej; 1981-87 – prorektor Politechniki Białostockiej ds nauki i współpracy z gospodarką. 1986- tytuł profesora nauk technicznych. 1988-1993 – rektor politechniki Białostockiej. 1 października 1991 – profesor zwyczajny. Od 2 lipca 2004 – 2009 – rektor PWSIiP w Łomży. Autor ponad 250 publikacji naukowych.