Wnorowski Henryk

Wnorowski Henryk, dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Urodził się 5 lutego 1963 r.  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego filia w Białymstoku – magister ekonomii (1985), doktor nauk ekonomicznych (1992), dr hab. nauk ekonomicznych (2003). Legitymuje się 22-letnim doświadczeniem dydaktycznym. Prowadzi wykłady z ekonomii menedżerskiej, ekonomiki handlu zagranicznego, seminaria. Ma praktyczne doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Polmos Białystok), spółka publiczną spółką córką, będącą elementem dużej korporacji międzynarodowej. Doświadczenie w prowadzeniu badań i w kierowaniu zespołami badawczymi. Autor kilkudziesięciu publikacji specjalistycznych