28 Lutego

Rok

1730 – w grodzie łomżyńskim kanclerz Jan Szembek oblatował cesję starosty łomżyńskiego na rzecz Ignacego Przyjemskiego

1915 – zmarł w Łomży Mieczysław Tittenbrun architekt  zastępca inżyniera guberni łomżyńskiej

1926 – odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łomży na podstawie list wyborczych z 1919 roku

1940 – w nocy wyrzucono siostry szarytki z prowadzonego przez nie przytułku