Engler Roman

Engler Roman, prof. nadzw. dr hab.  – twórca i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu – pierwszej świeckiej uczelni wyższej w Łomży. Urodzony w 1954 roku w Gdyni. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – politolog.  Po ukończeniu studiów od 1978 roku do 1988 roku – przewodniczący Zarządu Miejskiego i Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łomży. Inicjator i organizator:  Młodzieżowej Spółdzielni Budownictwa Jednorodzinnego w Łomży – obecne „Osiedle Maria”; Młodzieżowej Spółdzielni Budownictwa Jednorodzinnego w Grajewie – obecne  „Osiedle Młodych”. Organizator budowy ok. 500 mieszkań pod patronatem ZSMP w Łomży, Zambrowie i Kolnie. Inicjator i organizator adaptacji poddaszy do celów mieszkaniowych w Łomży. Inicjator akcji „Konta Otwartych Serc”, dzięki której zebrano środki na opłacenie wkładu mieszkaniowego i uzyskanie własnych mieszkań dla 11 osób niepełnosprawnych w Łomży.  W latach 1988 -1996 prowadził działalność gospodarczą, będąc prezesem firmy EKODOM  sp. z o.o, firmy ARCOP sp. z o.o., firmy POLTAR sp. z o.o. oraz dyrektorem firmy POLRYB s.c.  Był doradcą dyrektora Polskiego Banku Inwestycyjnego Oddział w Łomży. Od 1996 roku – prezes Centrum Edukacji i Agrobiznesu Sp. z o.o – założyciela Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz założyciel i rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Od 2002 roku założyciel i fundator fundacji „Janko Muzykant”,  która corocznie przyznaje stypendia uzdolnionym i będącym w trudnej sytuacji materialnej uczniom i studentom. Dzięki sponsorom przyznano w latach  2003-2017 stypendia na sumę 620 000 zł. Współzałożyciel i wiceprezes Łomżyńskiej Orkiestry Dętej. Pomysłodawca, organizator oraz współfundator pomnika – „Ławeczki Hanki Bielickiej” na Starym Rynku w Łomży.