Kamiński Czesław

Kamiński Czesław (1937-1982) – działacz partyjny i rolniczy, poseł na Sejm PRL VIII kadencji. Urodził się 4 lutego 1937 r. W podłomzyńskim Siemieniu. Działacz organizacji młodzieżowych w okresie studiów, uzyskał wykształcenie wyższe ekonomiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1964). Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego Czełmińsk, naczelnego dyrektora Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w Zielonej Górze i dyrektora Żagańskiego Kombinatu Rolnego. Od 1969 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, zastępcą przewodniczącego Rady Krajowej Zrzeszenia PGR oraz społecznym doradcą ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 26 lutego 1982 objął mandat posła na Sejm PRL VIII kadencji w okręgu Zielona Góra, zastępując Mieczysława Hebdę. Zasiadał w Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”. Zmarł po blisko pięciu miesiącach pracy parlamnetarnej, 28 lipca 1982 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Łomży.