Ostrowski Michał

Ostrowski Michał (1876-1935) – poseł na Sejm Ustawodawczy (1919-1922) ze Związku Sejmowego Ludowo-Narodowego; od sierpnia 1919 roku – Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Rolnik.  Urodził się w 1876 roku w Zawadach koło Łomży. Więziony przez 4 miesiące w Łomży przez władze rosyjskie za szerzenie nielegalnej literatury. Członek zarządu kółka rolniczego i kasjer Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Zmarł 7 lutego 1935 roku w Łomży.