Zalewski Ludwik

Zalewski Ludwik – podpułkownik, polski wojskowy i polityk, senator VI kadencji.  Urodził się 20 kwietnia 1954 r. w Grądach Nowogrodzkich.  W 1974 ukończył Technikum Samochodowe w Olsztynie. Studiował na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.  W latach 1979-2003 pełnił zawodową służbę wojskową między innymi na stanowisku dowódcy 1 Łomżyńskiego Batalionu Remontowego im. płk. Mariana Raganowicza (JW Nr 1511) oraz dowódcy Garnizonu w Łomży. Na emeryturze zajmował się działalnością gospodarczą (prowadził strzelnicę sportową) i turystyczną. Jest właścicielem Muzeum „Forty Piątnica” i wiceprezesem Stowarzyszenia Klub Fort. W 2005 z listy Ligi Polskich Rodzin został senatorem VI kadencji z okręgu białostockiego. W trakcie kadencji należał do Senatorskiego Klubu Narodowego, uczestniczył w pracach Komisji Obrony Narodowej (jako jej wiceprzewodniczący) oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W 2006 bez powodzenia kandydował na urząd prezydenta Łomży (uzyskał 7,72% poparcia, tj. 1514 głosów, zajmując 5. miejsce). W 2007 nie został ponownie wybrany do Senatu. W wyborach samorządowych w 2010 r. bez powodzenia kandydował do sejmiku podlaskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Żonaty, ma troje dzieci.