Jarota Andrzej

Andrzej Jarota (1981 r.) – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, urzędnik, prawnik, dziennikarz, działacz związkowy.

W 2016 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej ukończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2005 r.) oraz studia dziennikarskie na Pomagisterskim Dziennym Studium Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2007 r.). W czasie studiów zaangażowany w działalność społeczno-naukową. Założyciel Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej UKSW oraz członek Koła Naukowego „Forum Prawa Publicznego” na UKSW. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży (2000 r.). W latach 2000 – 2001 członek Parlamentu Studentów UKSW oraz członek Komisji Socjalnej UKSW, natomiast w latach 2004 – 2005 Przewodniczący Komisji Socjalnej Wydziału Prawa UKSW. W latach 2000 – 2007 członek Młodzieży Wszechpolskiej, natomiast w latach 2002 – 2007 działacz Ligi Polskich Rodzin. W 2006 r. bez powodzenia kandydował w wyborach do radny miasta Łomży z listy LPR. W latach 2006 – 2008 publicysta portalu internetowego Prawy.pl, natomiast w latach 2007 – 2008 dziennikarz Tygodnika Solidarność. W 2007 r. pracował w Departamencie Funduszy Unijnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej, natomiast od 2008 r. pracuje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty. Autor licznych artykułach ukazujących się w czasopismach naukowych z zakresu historii oraz prawa, w szczególności prawa administracyjnego, a także z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Od 2008 r. członek Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność przy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast w latach 2014 – 2018 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność przy Centrali NFZ., natomiast od stycznia 2018 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność przy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Od października 2016 r. do lutego 2017 r. Przewodniczący Tymczasowej Sekcji Problemowej Młodych NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze, natomiast od lutego 2017 r. doradca Prezydium Sekcji Problemowej Młodych NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze.