7 Kwietnia

Rok

1911 – Tomasz Niklewski, dyrektor Szkoły Handlowej Męskiej, wygłosił odczyt „Z dziejów kosmogonii”

1973 – otwarcie w salach Muzeum przy ul. Sadowej wystawy czasowej „Spuścizna fotograficzna Zygmunta Dudo”

1989 – „Malarstwo Jana Dobkowskiego” – wystawa czasowa w salach Muzeum przy ul. Krzywe Koło, w Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Polowej i w Galerii Pod Arkadami na Starym Rynku