16 Kwietnia

Rok

1863 – na posiedzeniu Rady Miejskiej radni zajęli się uporządkowaniem ul.  Krótkiej

1903 – Henryk Maciejewski, po odejściu Adolfa Chrzanowskiego, zostaje prezydentem Łomży

1928 – powstanie Łomżyńskiego Klubu Sportowego

1973 – rozpoczęto prace rozbiórkowe linii kolei wąskotorowej od stacji Łomża do stacji Dęby

1999 – poświęcony został plac pod budowę Centrum Katolickiego przy ulicy Zawadzkiej