11 Maja

Rok

1538 – pożar w mieście Łomża, straty były tak duże, że król Zygmunt Stary uwolnił mieszczan na 8 lat od płacenia podatku miejskiego

1948 – Miejska Rada Narodowa w Łomży włączyła w granice miasta wieś Skowronki