19 Maja

Rok

1645 – prośba mieszczan łomżyńskich do królowej Marii Ludwiki, aby uwolnić ich od stacji i innych „prowentów” dla przechodzących przez miasto chorągwi, gdyż niewielu ich pozostało przy życiu po dwuletnim trwaniu epidemii dżumy

1906 – założono ogród gier i zabaw dla dzieci przy ul. Adamowskiej (Bernatowicza)

1989 – na I Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków został wybrany Zarząd Oddziału

2000 – parafia Św. Brunona zakupiła teren pod cmentarz grzebany

2006 – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przyjęło imię Noblistów Polskich – odbyło się uroczyste nadanie imienia, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i wręczenie sztandaru