21 Maja

Rok

1781 – położono kamień węgielny pod fundament kościoła kapucynów

1834 – powołana została parafia prawosławna pod wezwaniem Świętej Trójcy, mieściła się w domu prywatnym

1945 – łomżyńskie więzienie zostało rozbite przez organizacje podziemne

1950 – nastąpiło połączenie Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego z Klubem Sportowym „Związkowiec”

1989 – z inicjatywy Zarządu OSP wmurowano, w budynku Straży Pożarnej przy Placu Niepodległości, tablicę pamiątkową dla uczczenia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomży

— odbył się w Łomży I Zlot Harcerskich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych