22 Maja

Rok

1914 – pobyt w Łomży uczestników rajdu samochodowego na trasie Warszawa- Grodno organizowanego przez Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego

1924 – ukazał się pierwszy numer gazety „Życie i Praca”

1927 – odbył się zjazd okręgowy Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” w Łomży

1974 – rozpoczęła się w Łomży Okręgowa Wystawa Filatelistyczna

1989 – uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 41/VII/89 włączono wieś Kraska w granice miasta Łomża

1997 – odbyło się pierwsze notowanie akcji „PEPEES” S.A z Łomży na Giełdzie Papierów Wartościowych