5 Czerwca

 

 

Rok

1537 – król Zygmunt I Stary wydał zezwolenie na budowę młyna nad Narwią pod Łomżą Stanisławowi Krasce młynarzowi królewskiemu

1798 – przysięgę na wierność  królowi Wilhelmowi II złożyła w Królewcu delegacja z Łomży

1978 – Wojewódzka Rada Narodowa w Łomży ustanowiła  odznakę „Za zasługi dla województwa łomżyńskiego”

1991 – Jan Paweł II poświęcił gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży

— przebywała w Łomży pani Kazimiera Pruskiene premier rządu litewskiego

1992 – rozpoczęła działalność hurtownia DANTEX w Łomży

1993 – w katedrze wmurowano tablicę na pamiątkę pobytu Ojca Świętego w Łomży oraz odsłonięto popiersie Jana Pawła II w brązie autorstwa prof. Enrico Manfriniego z Mediolanu

1994 – arcybiskup Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski odsłonił pomnik Jana Pawła II na dziedzińcu seminarium duchownego autorstwa Gustawa Zemły