22 Lipca

Rok

 

1818 – w szkole Wojewódzkiej na zakończenie roku szkolnego rozpoczęły się publiczne popisy erudycyjne uczniów przed miejscowymi osobistościami i gronem rodzicielskim

1979 – odsłonięto kamień pamiątkowy na rogu ulicy Rządowej i Zjazd z okazji 35-lecia PRL i 20-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

2005 – rozpoczęło emisję Radio ESKA Łomża 88,8 FM, dotychczasowe Radio Plus Łomża

2010 –Walne Zebranie członków podjęło decyzje o upadłości ŁKS Łomża, tradycje klubu przejęło Stowarzyszenie „ŁKS 1926”