11 Sierpnia

 

 

Rok

1541 – król Zygmunt Stary w Wilnie uwolnił od jurysdykcji miasta Łomża kamienicę Jakuba Choromańskiego z Pęzy, który w Łomży wybudował kilka domów murowanych

1578 – przywilej króla Stefana Batorego dla miasta Łomża na pobieranie czynszu „od przekupek i budek”

1907 – policmajster łomżyński odnotował założenie w Łomży Towarzystwa Antyalkoholowego „Przyszłość”

1915 – o godzinie pierwszej w nocy wojska niemieckie wkroczyły do Łomży

2001 – rozpoczęły się III Paralotniowe Mistrzostwa Polski i I Ogólnopolska Fiesta Paralotniowa