24 Września

 

Rok

1861 – pierwsze wybory do sejmiku powiatowego w Łomży, z miasta wybrano czterech delegatów: trzech Polaków i jednego Żyda

1914 – atak niemieckiego zeppelina – sterowca Z IV na Łomżę

1921 – zjazd wychowańców i wychowanek szkól rolniczych w Łomży, zjazd otworzył Romuald Bielicki, sekretarz Towarzystwa Rolniczego w Łomży

1939 – oddział mjr Henryka Dobrzyńskiego bez walki przekroczył most w Łomży i o świcie 25.09. dotarł do Czerwonego Boru

wojska niemieckie wycofały się z Łomży za linię demarkacyjną ustaloną wzdłuż rzeki Pisy i Narwi; „Nie ma już ani jednego Niemca w mieście” zapisano w Kronice Panien Benedyktynek Opactwa Św. Trójcy w Łomży

1988 – powołano samodzielny ośrodek duszpasterski pod wezwaniem Bożego Ciała

1995 – z okazji obchodów XV-lecia NSZZ „Solidarność” przybył do Łomży Prezydent Lech Wałęsa

2007 – oddano do ruchu 8 rondo w Łomży, u zbiegu ulic Zawadzkiej, Księcia Janusza i Żeromskiego

2011 – rozpoczęto wyświetlanie filmów 3D w kinie „Millenium” w Łomży