5 Października

 

Rok

1807 – odbyła się pierwsza sesja władz departamentowych łomżyńskich

1853 – przekazanie kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Kostki protestantom przez naczelnika powiatu łomżyńskiego

1922 – zarejestrowana została w Rejestrze Spółdzielni Sądu Okręgowego w Łomży Spółdzielnia 33 Pułku Piechoty w Łomży

1926 – odbył się ingres biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego w katedrze łomżyńskiej

1930 – konsekracja przez biskupa Stanisława Łukomskiego ks. Bernarda Dembka na sufragana łomżyńskiego

1939 – zaczęła ukazywać się gazeta „Wolna Łomża” wydawana przez władze sowieckie

1981 – z inicjatywy grupy świeckich katolików powstał Klub Inteligencji Katolickiej w Łomży