30 Października

 

Rok

1813 – oddano w Łomży 100 strzałów z moździerza po zwycięstwie koalicji nad wojskami napoleońskimi pod Lipskiem

1898 – odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Kredytowego Miasta Łomży w Magistracie, wybrano komitet założycielski

1918 – rozkazem Sztabu Generalnego Nr 4 z byłych ziem guberni łomżyńskiej został utworzony Łomżyński Okręg Wojskowy, z zadaniem utworzenia Łomżyńskiego Pułku Piechoty

2003 – Rada Miasta nadała skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Zawadzkiej nazwę Ronda Solidarności