Arciszewski Filomon

Filomon Arciszewski – archiwista Trybunału Cywilnego Województwa Augustowskiego, Wydziału I w Łomży, powołany na stanowisko w lipcu 1830 roku, następnie archiwista Trybunału Guberni Augustowskiej, Wydziału I w Łomży.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58