Bender Ryszard

Ryszard Bender (1932-2016). Historyk, profesor, poseł na Sejm, współtwórca Klubu Inteligencji Katolickiej.

Urodził się w 1932 roku w Łomży. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Tam też pracował: prowadził wykłady, pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych. Współtworzył Klub Inteligencji Katolickiej. Był posłem na Sejm w PRL w latach 1976-1980 i 1985-1989. Od roku 1980 był członkiem „Solidarności”. W 1991 roku został senatorem z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. Pełnił funkcję prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tworzył dla katolickich mediów, m.in. dla Radia Maryja, Telewizji Trwam i „Nasz Dziennik”.

Zmarł 24 lutego 2016 roku. Spoczął na cmentarzu w Łomży.

 

Oficjalna nota biograficzna, przygotowana przez uczniów prof. Ryszarda Bendera, m. in. prof. Mirosława Piotrowskiego.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.