Chętnik Teresa

Teresa Chętnik (1926 -2014) 3 marca 2014 r. zmarła w Szpitalu Wolskim w Warszawie Teresa Chętnik – córka wybitnego etnografa, twórcy Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie Adama Chętnika i Zofii Chętnikowej. Była zasłużoną pielęgniarką i wybitnym pedagogiem, bez reszty poświęciła się służbie drugiemu człowiekowi. Urodziła się  21 lipca 1926 r. w Łomży. Teresa Chętnik wywodziła się z rodziny bardzo zasłużonej dla kultury polskiej, ofiarnie i twórczo pracującej dla zachowania kultury Kurpiów i Mazur.  Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Łomży (1948), Wydział Filologii Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra anglistyki (1952),  Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Krakowie (1958) z dyplomem pielęgniarki oraz Uniwersytet w Bostonie (1961) – stypendium WHO – mgr nauk ścisłych pielęgniarstwa, nostryfikowany w 1972 na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.  Pracowała w Centrali Handlu Zagranicznego Metalexport (1952-56), Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Warszawie, Zarządzie Głównym PCK, Centralnym Ośrodku Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych przekształconym potem w Centrum Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych (1962-78).  Charakteryzowała ją niespotykana aktywność społeczna na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.  Za wzorową, wieloletnią pracę pedagogiczną i osiągnięcia zawodowe oraz cenne publikacje książkowe i artykuły mgr Teresa Chętnik otrzymała odznaczenia, dyplomy i nagrody, m.in.:  Odznakę za wzorową pracę w służbie zdrowia (1972), medale XX-lecia, XXX-lecia PRL, Srebrny Krzyż Zasługi (1977) oraz nagrody Ministra Oświaty i Wychowania.  Teresa Chętnik była autorką i współautorką publikacji, na których wykształciło się wiele pokoleń  pielęgniarskich i ich nauczycieli. Od 1987 r. była mieszkanką Domu Pracownika Służby Zdrowia. Wolą Pani Teresy było, aby na swój pogrzeb była ubrana w zwykły strój  pielęgniarski. Ostatnie pożegnanie i pogrzeb odbył się na zabytkowym cmentarzu parafialnym przy ul. Kopernika w Łomży w sobotę,  8 marca 2014. Oprócz najbliższej rodziny w pogrzebie uczestniczyły reprezentantki wspólnoty, w której ponad 30 lat życia spędziła śp. Teresa, przedstawiciele kierownictwa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i łomżyńscy harcerze. Spoczęła w grobie razem z mamą Zofią i bratem Jerzym Chętnikiem.