Łukomski Stanisław

Ks. Stanisław Łukomski (1874–1948) – biskup ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej. Urodził się w Borku. Ukończył seminarium w Poznaniu w 1898 r. Pełnił różne stanowiska i funkcje w kościele poznańskim; wikariusz biskupa Stablewskiego, proboszcz parafii w Koźminie (1906-1916), proboszcz katedry w Poznaniu od 1916 r., sufragan poznański od 1920 r. W 1926 r. mianowany biskupem ordynariuszem łomżyńskim. W latach 1926-1929 sekretarz episkopatu, członek papieskiej komisji konkordatowej od 1930 r. W 1947 r. mianowany asystentem tronu papieskiego. Autor trzech dzieł: Koźmian Wielki i Nowy, Arcybiskup Stablewski i Konkordat. Zmarł w Łomży w 1949 roku.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.