Mieczkowski Adam

Adam Franciszek Mieczkowski (1876–1945) – prawnik, działacz społeczny i polityczny. Urodził się w Nowej Wsi w pow. ostrołęckim w rodzinie szlacheckiej h. Bończa. Nauka w gimnazjum łomżyńskim, studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Działanie w Towarzystwie Bratniej Pomocy Studentów. Od 1910 r. w Łomży: sędzia Sądu Okręgowego, działalność w Macierzy Szkolnej, w radzie miejskiej. Po r. 1918 – współorganizator sądownictwa w ziemi łomżyńskiej. W latach 1919-1927 poseł na sejm I i II kadencji w klubie Zjednoczenia Ludowo-Narodowego, przewodniczący komisji prawnej.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.