Mieczyński Leopold

Leopold Mieczyński – nauczyciel matematyki łomżyńskiego gimnazjum. Jego działalność wśród młodzieży spowodowała liczny jej udział w walce powstańczej. Był agentem Komitetu Centralnego i pomocnikiem naczelnika miasta Łomży w czasie powstania. Zginął w bitwie pod Myszyńcem w wieku 33 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska XIX-wiecznych mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regionu (I) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2013, t. XVII, s. 35-58.