Młot-Fijałkowski Czesław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Młot-Fijałkowski Czesław

Czesław Młot-Fijałkowski (1892–1944) – legionista, gen. brygady, dowódca SGO „Narew”. Urodził się w Okalewie, w pow. Rypin, w rodzinie pisarza sądu gminnego. Nauka w gimnazjum w Skierniewicach, matura w 1912 r. Już w gimnazjum działalność niepodległościowa w organizacji „Zarzewie”, rozwinięta na studiach uniwersyteckich w Belgii w Polskich Drużynach Strzeleckich. Od początku wojny w I Brygadzie Legionów Polskich, potem w POW. Od 1929 r. dowództwo 18 Dywizji Piechoty w Łomży. Garnizon łomżyński dowodzony przez Fijałkowskiego oceniano bardzo wysoko. Fijałkowskiego skierowano na kurs w Wersalu pod Paryżem. Awans na generała brygady. W r. 1930 urzędowa zmiana nazwiska na Młot-Fijałkowski. W r. 1939 mianowano generała dowódcą SGO „Narew”.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.