Piechociński Zenon Czesław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Piechociński Zenon Czesław

Zenon Czesław Piechociński (1945-2017). Łomżyniak, dziennikarz, pasjonat wędkarstwa, działacz lewicy. Był pierwszym przewodniczącym miejskich struktur SLD. Jeden z założycieli Łomżyńskiego Stowarzyszenia 1 Maja, organizującego obchody Święta Pracy oraz propagator wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach osiemdziesiątych XX wieku był inicjatorem powstania w woj. łomżyńskim Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Zmarł w 2017 roku po ciężkiej chorobie w wieku 72 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.