Rybicka Irena

Irena Rybicka (1932-2015). Nauczycielka, długoletnia wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomży. Zmarła 27 czerwca 2015 roku w wieku 83 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.