Rzeczniowski Leon

Leon Rzeczniowski (1818-1887) – nauczyciel historii w Szkole Jakuba Wagi w latach 1858-1862. Gimnazjum ukończył w Lublinie. Studiował filologię w Moskwie. Pracował jako nauczyciel w Rawie, Łomży i w Piotrkowie. W okresie pobytu w Łomży badał przeszłość miasta i jego zabytki. Wydał prace dotyczące Łomży: „Dawna i teraźniejsza Łomża”, „Opis kościoła Farnego w Łomży” i „Opis grobowca Nikodema Kossakowskiego – starosty łomżyńskiego”.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska nauczycieli Szkoły Powiatowej w Łomży  w latach 1851-1861 [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2011, t. XV, s. 25-36.