Sawicka Leokadia

Leokadia Sawicka (1928-2017). Nauczycielka języka rosyjskiego w szkołach łomżyńskich. Leokadia z domu Patalan urodziła się 9 lutego 1928 roku w Łomży. Ukończyła Liceum Pedagogiczne i zaocznie filologię rosyjską w Filii UW w Białymstoku. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. Od roku 1972 uczyła języka rosyjskiego w Pedagogicznej Szkole Technicznej (od 1974: Pedagogiczne Studium Techniczne), pełniła też funkcję wicedyrektora, kierującego Studium Wychowania Przedszkolnego, zorganizowanego w PST. W roku 1986 przeszła na emeryturę.  Zmarła 9 kwietnia 2017 roku w wieku 89 lat.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej, zasłużonych dla miasta i regionu na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2017, t. XXI, s. 58-79.