Supiński Henryk

Henryk Supiński (1884–1905) – młodzieżowy działacz PPS, urodzony w Łomży w rodzinie o korzeniach drobnoszlacheckich. Nauka w ŁGM: członek nielegalnego koła samokształceniowego, od początku 1905 r. aktywny działacz PPS, udział w przygotowaniach do strajku szkolnego, wydalony ze szkoły, co bardziej zradykalizowało jego poglądy i spowodowało wstąpienie do Militarnej Organizacji Bojowej PPS. W kwietniu 1905 r. aresztowany za kolportaż ulotek wśród żołnierzy rosyjskich. Po 3 miesiącach więzienia z bibułą partyjną udał się do żołnierzy w Ostrołęce. Po wykonaniu zadania kąpiel w Narwi spowodowała utonięcie. Pogrzeb Supińskiego stał się manifestacją polityczną PPS.

 

Źródło: Sędziak Henryka, Nazwiska mieszkańców ziemi łomżyńskiej zasłużonych dla miasta i regiony w I poł. XX wieku (III) [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż, Łomża, Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział w Łomży, 2015, t. XIX, s. 131-157.