Bońkowski Jan Andrzej

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Bońkowski Jan Andrzej

Bońkowski Jan Andrzej jest kapłanem w zakonie braci mniejszych kapucynów, harcmistrz – druh „Huragan”. Urodził się 26 kwietnia 1938 roku w Łomży w rodzinie robotniczej Jana i Józefy z d. Kneć Bońkowskich. Od klasy piątej szkoły podstawowej należy do harcerstwa. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego (wydział filozoficzny w klasztorze łomżyńskim, teologię w Krakowskiej Prowincji Kapucynów) otrzymał święcenia kapłańskie 24 czerwca 1967 r. z rąk bpa Czesława Falkowskiego w kościele kapucyńskim w Łomży. Przez ponad 20 lat proboszcz parafii na Białorusi, kapelan tamtejszego harcerstwa, wydawca prasy harcerskiej. Od 24.01.2014 kapelan Hufca ZHP Łomża. Od wielu lat należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Za służbę wolontariacką uhonorowany m.in. medalem papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice” (21.10.2012), Odznaką Honorowa SPbWP (1999), Krzyżem Niezłomnych (2002), odznaką honorową TOKI (2008) oraz Krzyżem Za Zasługi dla ZHP (2016). Autor kilku książek poświęconych m.in. harcerstwu na Białorusi, wspomnieniom o rodzinnym mieście, a także zbiory wierszy.