Rachubka Jan

Rachubka Jan (1932-2017) – pierwszy powojenny prezydent Łomży w latach 1975-1978. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1953 roku ukończył Dywizyjną Szkołę Artylerii w Chełmie i w 1954 r. był dowódcą w plutonie topozwiadu. W roku 1956 przeszedł przeszkolenie w Wyższej Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu. W ramach ćwiczeń rezerwy zaliczył szereg szkoleń w różnych jednostkach wojskowych. Z wykształcenia był prawnikiem i ekonomistą. Pracował m.in. jako inspektor w Spółdzielni Pracy „Spedytor Mazurski” w Olsztynie, starszy inspektor Narodowego Banku Polskiego w Łomży, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych – główny ekonomista w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „Łomża”. Był dyrektorem Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Łomży, dyrektorem wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży. Prowadził obsługę prawną w kilku jednostkach organizacyjnych, m.in. w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych „Wizna” w Grądach Woniecko, Gospodarstwie Mieszkaniowym Zasobu Skarbu Państwa w Grądach Woniecko, WPHW w Łomży, Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, spółce „Wodociągi Wiejskie” w Łomży i „Bonafrost” w Jeziorku. Angażował się bardzo aktywnie w działalność społeczną. Przez wiele lat był członkiem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży od momentu jego powstania; przez kilka kadencji sprawował obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Od 1991 do 2003r. był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. W latach 1991-1995 zasiadał w Komisji ds. Szkolenia Zawodowego radców prawnych. W latach 1991-2000 był prezesem Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Łomży, a od 2000 do czerwca 2005 r. – wiceprezesem Okręgowego Sądu Łowieckiego w Łomży. W 1975 roku wybrano go na prezesa Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i odznakami. Zmarł 13 sierpnia 2017 r. Pogrzeb odbył się 16 sierpnia na starym cmentarzu przy ul. Kopernika.