Żbikowski Ryszard

Żbikowski Ryszard, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży. Karierę nauczycielską rozpoczynał w Szkołach Podstawowych w Przyborowie i w Surałach w powiecie kolneńskim. Przez 11 lat podczas wakacji był komendantem obozu ZHP w Koźle. Pełnił odpowiedzialne funkcje wizytatora metodyka nauczania początkowego Jak sam podkreśla, najbardziej mobilizowały go nowe wyzwania, które dawały szansę rozwoju oraz umożliwiały niesienie pomocy innym. Z tego względu docenia okres pracy jako wykładowcy Studium Nauczania Początkowego Matematyki, zorganizowanego w latach 1975 – 1977 w ramach Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo – Telewizyjnego NURT oraz w latach 90., gdy wdrażana była ustawa o systemie oświaty, wprowadzająca reformę szkolnictwa. Czas pracy w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży to piękny okres wyzwań zawodowych – mówi Ryszard Żbikowski z nieukrywaną satysfakcją. – Dzięki temu szkoła znana jest z wysokiego poziomu nauczania, jest darzona zaufaniem rodziców i cieszy się autorytetem w społeczeństwie. Każdy z 54 zatrudnionych nauczycieli podjął doskonalenie w ramach awansu zawodowego, a 30, którzy spełniają formalne kryteria uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego. Z chwilą wejścia w życie sprawdzianu zewnętrznego dla szóstoklasistów, nasi uczniowie napisali go najlepiej. Za sprawą koordynatora programu p. Małgorzaty Cholewickiej przystąpiliśmy do współpracy międzynarodowej w programie „Sokrates-Comenius”, co stworzyło możliwość poznania systemów nauczania w Hiszpanii, Szkocji, Irlandii, Islandii, Francji i Niemiec przez nauczycieli i uczniów. Kontakty polegały na wymianie grup, doświadczeń oraz korespondencji. Dzięki kol. Katarzynie Szmitko nasz Zespół Muzyki Dawnej utytułowany został na arenie międzynarodowej. Mamy laureatów konkursów przedmiotowych najwyższego szczebla wojewódzkiego z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Szkoła szczyci się bardzo wysokimi wynikami sportowymi. 1 września 2006 roku, po 39 latach pracy w zawodzie nauczycielskim Ryszard Żbikowski przeszedł na emeryturę. Magister nauczania początkowego marzy o „sielskim życiu” wśród szczęśliwej rodziny na obrzeżach Puszczy Zielonej, ze swoim hobby.