Wiśniewski Henryk

Wiśniewski Henryk (1925-2009) – człowiek niezłomny, wielki patriota, który miłość do Ojczyzny udowodnił wielokrotnie pod gradem nieprzyjacielskich kul. Jego pracowite życie znaczone było także przede wszystkim ogromnym szacunkiem dla drugiego człowieka, umiłowaniem rodziny, oddaniem sprawom najbliższych, przyjaciół, w końcu – sprawom takich jak on – walczących w szeregach Armii Krajowej, sprawom ukochanej Łomży, pozostawiając w niej swój trwały ślad. Od marca 1942 do października 1944 r. walczył szeregach Armii Krajowej. W czasie akcji „Burza” wraz z całym oddziałem wszedł w skład odtwarzanego wówczas 5 pułku ułanów spieszonych AK. Po przejściu frontu i rozbrojeniu oddziału, został deportowany do łagru w Ostaszkowie, skąd w kwietniu 1945 r. trafił do łagru specjalnego w Diagilewie pod Riazaniem. Do kraju powrócił dopiero w 1946 roku. Po wojnie zdał maturę, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a potem – już w czasie pracy zawodowej – na Wydziale Finansów Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Pracę zawodową rozpoczął w Narodowym Banku Polskim w Ostrowi Mazowieckiej, przeniesiony służbowo do Ostrołęki, a następnie do Łomży. Tu pracował w NBP, aż do przejścia na emeryturę (ponad 40 lat). Całe życie poświęcił pracy społecznej. Od czasu powstania Światowego Związku Żołnierzy AK, pełnił funkcję prezesa Zarządu Obwodu Światowego Związku Żołnierzy AK w Łomży. Henryk Wiśniewski do ostatnich chwil swojego życia z największym poświęceniem podejmował inicjatywy dla ochrony, dokumentowania i odtwarzania tradycji oręża polskiego w obronie niepodległej Polski. Zgromadził bogaty księgozbiór dotyczący walk i męczeństwa w okresie Polskiej Organizacji Wojskowej do Armii Krajowej oraz Wolność i Niezawisłość – książki wydawane w Polsce, jak i na emigracji. Pozostawił po sobie wiele publikacji, dotyczących tradycji oręża polskiego – są to m.in. książki i publikacje w mediach lokalnych. Był inicjatorem nadania III Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży imienia Żołnierzy Łomżyńskiego Obwodu Armii Krajowej i utworzenia w nim stałej ekspozycji tradycji oręża polskiego, na którą m.in. przekazał eksponaty. Był też inicjatorem nadania imienia patrona Jednostce Wojskowej w Czerwonym Borze – gen. Kosseckiego, Jednostce Wojskowej w Łomży – płk. Raganowicza. Doprowadził do upamiętnienia żołnierzy poległych w 1939 r. – kilkuletnie starania zakończone zostały odsłonięciem 1 września 2006 r. tablic memoratywnych, poświęconych poległym na Ziemi Łomżyńskiej w obronie niepodległości Polski we wrześniu 1939 roku.To także z Jego inicjatywy ufundowana została tablica pamiątkowa poświęconej żołnierzom inspektorom i komendantom AK przed III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK. 9 marca 2009 roku Prezydent Łomży wystąpił z wnioskiem do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o uhonorowanie Henryka Wiśniewskiego tytułem Kustosza Pamięci Narodowej. W moim przekonaniu zasłużył sobie po wielokroć na to szczególne wyróżnienie. Zmarł 16 listopada 2009 r. w Łomży. Pochowany 19 listopada 2009 r. na zabytkowym cmentarzu w Łomży.