Ciborowski Adolf

Ciborowski Adolf, prof. dr hab., wybitny architekt, syn Edwarda Ciborowskiego, łomżyniaka, wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Adolf wykonał wiele prac związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Łomży. Pierwszy plan opracował wspólnie z żoną Urszulą już w 1946 roku. Pozostawił on trwałe ślady w kształcie i obliczu szybko rozwijającego się wtedy miasta. Wielokrotne przyjazdy z Łomży i kontakty z regionalnymi placówkami województwa i miasta – naukowymi i kulturalnymi – świadczyły o silnej więzi profesora Adolfa Ciborowskiego z Ziemią Łomżyńską. Także w kolejnych lata, jego zaangażowanie jako parlamentarzysty i współpraca z Wojewódzkim Zespołem Polskim, przyniosły wymierne korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Stał na czele Społecznego Komitetu 100 rocznicy urodzin Adama Chętnika. Był Naczelnym Architektem m. st. Warszawy oraz przewodniczył pracom związanym z odbudową miasta Skopje we wrześniu 1963 r. , ale także odbudowę wielu miast w Wietnamie, Nikaragui, Peru i Algierii. Był doradcą  w Sekretariacie ONZ.