Jarnuszkiewicz Anna

Jarnuszkiewicz Anna (1912-1993) – harcerka, sędzia, więźniarka stalinowskich obozów. Urodziła się 11 lutego 1912 roku w carskiej Rosji, w Salskich Stepach. Gimnazjum ukończyła w Łomży. Tu spotkała się z harcerstwem, była drużynową i hufcową. Wydział prawa ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, przez wiele lat była sędzią Sądu Okręgowego Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Przez całą okupację pracowała w Patronacie Opieki nad więźniami na Pawiaku. Brała udział w Powstaniu Warszawskim.  Przeszła przez obóz w Pruszkowie, gdzie pomagała wyprowadzać ludzi zagrożonych śmiercią. Po wojnie cztery lata spędziła w stalinowskim więzieniu.  Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w prace Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Zajęła się dokumentacja historyczną Łomży, wyszukiwała, zbierała, przechowywała wszystko, co zdołała znaleźć. Twardo walczyła także o współczesny kształt miasta, zawsze przeciwstawiając się złu, głupocie lub nikczemności.  Umarła 3 maja 1993 r. Spoczęła na zabytkowym cmentarzu w Łomży.