Moczydłowska Maria

Moczydłowska Maria, łomżynianka – jedna z pierwszych w Niepodległej Polsce posłanek na Sejm w 1919 roku, ze Związku Ludowo-Narodowego. Była inicjatorką ustawy o ograniczeniach sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych. Kandydowała na posła także w wyborach  do Sejmu I kadencji w 1922 r., nie znalazła jednak uznania elektoratu. Należała jednak do najbardziej aktywnych nauczycielek, organizując m.in. kursy dla nauczycieli polonijnych, społecznie zaangażowana w ruchy trzeźwościowe a także w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet.