Ogrodnik Stanisław

Ogrodnik Stanisław (1906-1983) – nauczyciel, działacz społeczny. Urodził się w Łomży 18 listopada 1906 r.  w rodzinie rzemieślniczej.  Szkołę Podstawową i Seminarium Nauczycielskie Męskie ukończył w Łomży. W 1932 r. otrzymał dyplom nauczyciela szkoły powszechnej. Pracę zawodową rozpoczynał w Szkole Podstawowej w Ksebkach (gm. Turośl). W 1937 r. ożenił się z nauczycielką i pracował z nią w Sulimach do wybuchu II wojny światowej. Tam też spędził lata okupacji.  Od 1947 do 1958 r. pracował  w Liceum pedagogicznym w Łomży jako nauczyciel prac ręcznych i rysunku. Od 1958 roku był kierownikiem Szkoły Ćwiczeń przy Liceum pedagogicznym. 1 września 1969 r. przeszedł na emeryturę.  Był radnym Miejskiej Rady Narodowej, przewodniczącym rady w latach 70, ławnikiem Sądu Powiatowego. W latach 1965-1983 – prezes Oddziału Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Wieloletni prezes Koła Wędkarskiego, założyciel i prezes zarządu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. Ojciec trzech synów. Uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł tragicznie w 1983 r. podczas wyprawy na ryby.