Opacki Mikołaj Kazimierz

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Opacki Mikołaj Kazimierz

Opacki Mikołaj Kazimierz h. Prus, ks., proboszcz łomżyński. Trzeci syn Krzysztofa i Izabeli Mężyńskiej h. Kościesza. W kancelarii królewskiej pracował już zapewne przed 1655 r., kiedy to otrzymał prowizję nuncjusza na kanonię katedralną płocką fundi Stróżewo, wakującą po objęciu przez bpa Wojciecha Tolibowskiego, sufragana płockiego, biskupstwa poznańskiego. Objął tę prebendę, wskutek wydarzeń wojennych dopiero w czerwcu 1657 r., by w roku następnym zamienić ją na kanonię fundi Płońsk, był wtedy proboszczem w Kobyłce k. Warszawy; 5 sierpnia 1661 r. kapituła wybrała Mikołaja archidiakonem płockim, a 13 sierpnia tegoż roku objął on tę prałaturę. Przed 1657 r. występował Opacki z tytułem sekretarza królewskiego i z prezenty króla Jana Kazimierza otrzymał prepozyturę łomżyńską 25 II 1657 r., pozostając na niej do śmierci. Biskup płocki Jan Gembicki mianował go wikariuszem generalnym i oficjałem płockim 3 V 1659 r.; był nim zapewne do końca życia, ale akta jego urzędowania kończą się na 1661 r. W kościele parafialnym łomżyńskim dokonywał Mikołaj niewielkich remontów, przenosząc dwa ołtarze. Zmarł przed 2 VII 1663 r.